Υπάλληλοι: Χρήση πλαστικού χρήματος κατά τη διάρκεια των Capital Controls

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από τα πιστωτικά ιδρύματα, από τα τέλη Ιουνίου που επιβλήθηκαν η τραπεζική αργία και τα capital controls έως τις αρχές Αυγούστου, είχαν εκδοθεί περισσότερες από 1,1 εκ. χρεωστικές κάρτες περίπου σε έναν μήνα, ξεπερνώντας τα 11 εκ. στο σύνολό τους, ενώ η χρήση τους εκτιμάται ότι κατά μέσο όρο…

Υπάλληλοι: Χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών νέφους (cloud services)

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες νέφους παρέχουν την ευχέρεια απομακρυσμένης αποθήκευσης, τοπικής προβολής αρχείων από οπουδήποτε, απομακρυσμένο αυτόματο backup και αυτόματη, άμεση και ασφαλή αποθήκευση δεδομένων και δυνατότητα χρήσης τους από smart κινητό τηλέφωνο, φορητό υπολογιστή, tablet και γενικά συσκευές που συνδέονται στο διαδίκτυο και διαθέτουν περιορισμένο χώρο αποθήκευσης. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες νέφους προσφέρουν στους χρήστες διαδικτυακούς…

Υπάλληλοι: Ετήσια Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2014-2015

Η επιλογή ενός ηλεκτρονικού καταστήματος από τους καταναλωτές, επηρεάζεται από μία σειρά παραγόντων/κριτηρίων, κυριότερα εκ των οποίων είναι: Η ασφάλεια πληρωμών μέσω γνωστού φορέα (44%) Η άμεση εξυπηρέτηση, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την πραγματοποίηση της αγοράς (37%) Η ταχύτητα και η ευκολία στην εύρεση και πλοήγηση των ζητούμενων προϊόντων και υπηρεσιών (33%)…

Συμβουλές προς Υπαλλήλους

Τι πρέπει να κάνετε; Οργανώστε τις δραστηριότητες πραγματοποίησης ηλεκτρονικού εμπορίου στην επιχείρηση, χτίζοντας μια νέα επιχειρηματική στρατηγική. Βελτιώνετε συνεχώς τις διαδικασίες της επιχείρησης, με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, εντάσσοντας το σύνολο των λειτουργιών της επιχείρησης στο ηλεκτρονικό επιχειρείν (οργάνωση, διαχείριση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, συνεχής επιμόρφωση, μάρκετινγκ, πωλήσεις, υπηρεσίες εφοδιασμού (logistics), ασφάλεια, τεχνολογία, πελατειακές…

Σχέσεις Επιχείρησεων – Υπαλλήλων

Πως το ηλεκτρονικό εμπόριο διευκολύνει τις σχέσεις της Επιχείρησης και των Υπαλλήλων της: Οι υπάλληλοι επιλέγουν από ηλεκτρονικούς καταλόγους και παραγγέλνουν ηλεκτρονικά τα εξαρτήµατα / υλικά / αναλώσιµα που τους είναι απαραίτητα. Ηλεκτρονικά καταστήµατα στο Intranet της επιχείρησης για τους υπαλλήλους της Επιχείρησης, συνήθως µε έκπτωση. Ηλεκτρονική πρόσβαση στους πόρους της επιχείρησης (βάσεις δεδοµένων, έγγραφα,…

Τι είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce);

Τι είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce); Σύμφωνα με την ECA (Electronic Commerce Association): «Το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) καλύπτει οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής ή διοικητικής συναλλαγής ή ανταλλαγής πληροφοριών, η οποία εκτελείται με τη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών». Επομένως, με τον όρο ηλεκτρονικό εμπόριο εννοούμε κάθε ολοκληρωμένη συναλλαγή, η οποία εκτελείται αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό επίπεδο,…

Στόχοι ηλεκτρονικού εμπορίου

Οι στόχοι του ηλεκτρονικού εμπορίου εκτείνονται σε όλους τους οικονομικούς τομείς. Οι βασικότερες χρήσεις του σήμερα περιλαμβάνουν την αυτοματοποίηση, την απλοποίηση και τον επανακαθορισμό επιχειρηματικών διεργασιών, τη δημιουργία εξατομικευμένων σχέσεων, τη βελτίωση της ποιότητας και τη δημιουργία υπηρεσιών και προϊόντων, τη μείωση του κόστους και την αύξηση του περιθωρίου κέρδους. Όπως είναι φανερό οι στόχοι…